Preskription och preklusion av fordran på försäkringsersättning

Hej.

Min fråga rör FAL 8:20 st 2 och vilka påföljder som kan bli aktuell om den angivna fristen på 6 månader inte följs? Alltså, kan ersättningen sättas ner eller helt nekas?

Lawline svarar

Hej, kul att du kommit till oss på lawline för svar på din tolkningsfråga. Jag skall på bästa möjliga sätt försöka svara på den.

Andra stycket i 8:20 kan tyckas lite klurigt, för att förstå denna paragraf måste man kolla djupare på 7 kap. Enligt 7:4 har du som försäkringstagare alltid åtminstone sex månader på dig att väcka talan från det att försäkringsbolaget tagit ett slutligt ställningstagande till ditt ersättningsanspråk.

Vad 8:20 stadgar är att Försäkringsbolaget skriftligen får tvinga dig att väcka talan inom en kortare tid än som anges i 7:4, varvid dock fristen inte får understiga sex månader från det att den försäkrade har fått del av föreläggandet.

Enligt andra stycket har försäkringsbolaget, vid företagsförsäkring, möjlighet att kräva anmälan av anspråk efter en betydligt kortare tid än den annars gällande preskriptionstiden; utgångspunkten är den försäkrades kännedom om sin fordran. Bestämmelsen kan synas sträng, men den har dock ansetts motiverad av behovet att snabbt utreda och vidta åtgärder vid dessa ofta omfattande skadefall.

Alltså, om rekvisiten i andra stycket är uppfyllda prekluderas anspråket.

Hoppas detta hjälper dig i ditt ärende.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo