FrågaFAMILJERÄTTBodelning27/07/2012

Angående bodelning och kvarsittningsrätt

Hej, Jag och min man ligger i skilsmässa. Vi har två små barn och både han och jag vill bo kvar i huset innan bodelningen är klar. Kan vi skriva att båda två har kvarsittingsrätt? Vad händer om jag eller han köper eget hus innan betänketid går ut? Blir det gemensam förmögenhet då? Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej, Äktenskapsbalken (ÄktB) är den lag som blir tillämplig på din frågeställning. Först och främst kan nämnas, angående din fråga om vad som skulle hända om ni skulle köpa egna hus nu i efterhand, att dessa hus inte skulle bli gemensam egendom. Detta kan utläsas av bestämmelsen i 9 kap. 2 § ÄktB, som stadgar att en bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Er talan om äktenskapsskillnad är redan väckt och transaktioner som företas efter denna tidpunkt tas därför inte hänsyn till vid den kommande bodelningen. När det sedan gäller kvarsittningsrätten stadgas följande i 18 kap. 2 § i ÄktB: ”Om handläggningen av ett mål om äktenskapsskillnad har avslutats utan att det har bestämts vem av makarna som ska ha rätt att bo kvar i deras gemensamma bostad till dess att bodelning har skett, får domstolen på ansökan av en av makarna meddela sådant förordnande”. Det är alltså bara om det inte träffats någon överenskommelse om vem som ska bo kvar i huset som man måste vända sig till domstolen och begära ett beslut om vem som får bo kvar. Jag ser inga hinder mot att ni makar sinsemellan kommer överens om att ni båda vill bo kvar tills bodelningsbeslutet meddelats om vem som sedan får permanent rätt till bostaden. Äktenskapsbalken hittas här: https://lagen.nu/1987:230 Med vänlig hälsning
Elin SjörénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”