Skyltning om parkeringsförbud

Hej. Jag har fått en P-bot vid sjön Gömmaren och enligt Huddinges kommun hemsida finns det en parkeringsplats där. Men enligt den vägföreningen (glömsta) får man inte stå där och skylten med parkeringsförbud finns inte i närheten utan den står vid början av vägen där man kör in (gömmarvägen), som är långt i från parkeringen som kommunen hänvisar. Min fråga är om man får sätta upp skyltar hur som helst på allmän väg? Och om jag har någon chans att överklaga?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

På privatägd mark gäller enligt Lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering ( https://lagen.nu/1984:318 ) att det är markägaren som har rätt att upplåta parkeringsplatser eller förbjuder parkering på visst område, samt rätt att utfärda kontrollavgifter för felparkerade fordon. (Normalt brukar markägaren anlita bevakningsföretag för att utfärda kontrollavgifterna.)

Det här framgår av 3 § samma lag att kontrollavgift får tas ut endast om parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen. Skyltningen skall utföras med vägmärken som markägaren ansvarar för att uppföra.

Vad du kan hävda i det här fallet är att parkeringsvillkoren inte tillräckligt tydligt har tillkännagetts på platsen pga placeringen av den aktuella skylten. Det är dock svårt att bedöma vilka utsikter ett sådant överklagande kan ha, är vägen/infarten där skylten var uppsatt den enda in- och utvägen från området är det möjligt att denna ska ses som gällande för hela området.

Det ska även påpekas att det är förlorande part som står för rättegångskostnaderna.

Vänligen

Angelica HageRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Parkeringsböter? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo