Uttag i bank med ofullständigt ifylld uttagsblankett

När man tar ut pengar kontant på banken, är det då krav på att banken ser till att det fylls i siffror med bokstäver, samt att de kryssar i id-kontroll eller "känd"? Banken säger att de fyller i detta i datorn, men måste de inte fylla i det på pappret också? Vad händer om banken låtit en person ta ut pengar men att det bara står namnunderskrift och summa med siffror och inget mer?

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga. Något lagstadgande som reglerar det som din fråga gäller finns inte. Kraven som uppställs härrör snarare från ifrågavarande banks interna regler och rutiner. Vad allting i slutändan handlar om när det gäller uttagsblanketterna och den information som bankerna vill att kunden fyller i på denna är helt enkelt att banktjänstemannen som företar uttaget ska kunna vara helt säker på dels att personen som begär uttaget är berättigad därtill samt dels att det ifrågavarande beloppet som begärs uttaget är det korrekta. Kan banktjänstemannen förvissa sig om kundens identitet på annat sätt, t.ex. genom att denne vet vem kunden är, förefaller en ID-kontroll överflödig. I dagsläget torde alla banker kunna anteckna en företagen ID-kontroll i de interna systemem, som således kan ersätta en fysisk anteckning om detta direkt på uttagsblanketten. Att en person tillåtits göra ett uttag med en uttagsblankett på vilken det endast finns namnunderskrift samt det belopp, med siffror, som önskas uttaget torde inte föranleda några större åtgärder från bankens sida. Möjligtvis kontaktas kunden och ombedes att inkomma för att komplettera uttagsblanketten, men handlar det om en mindre summa samt att det inte finns några tveksamheter i övrigt är detta knappast troligt. Det är, som sagt, upp till banken vilka åtgärder som ska vidtas i anledning av avvikelse från interna rutiner. En uttagsblankett som är fullständigt ifylld underlättar eventuella felsökningar, vilket är en anledning till att bankerna önskar att blanketterna ska vara rigoröst ifyllda. Svaret på din fråga är således att det i de allra flesta fall inte händer något särskilt om banken tillåtit en person att ta ut pengar genom en uttagsblankett som endast har en underskrift och ett önskat belopp. Detta skiftar dock givetvis från bank till bank, som alla har sina olika interna rutiner och regler. Jag hoppas att detta besvarade dina funderingar. Annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor till oss. Med vänlig hälsning,
Rikard WahlströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”