FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll23/07/2012

Umgängesresor

Min sambos dotter bor 34 mil bort från oss och kommer bara på lov. Båda föräldrarna har god ekonomi men varken jag eller min sambo har körkort vilket barnets mamma har. De brukar mötas halvvägs för överlämning men denna gång konstrar hon och kräver att vi åker hela vägen. Är det ett rimligt krav?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. I 6 kap. 15 b § föräldrabalken stadgas det att om barnet bor tillsammans med en förälder, ska den föräldern ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Det ska ske efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter. Det innebär att det primära ansvaret för kostnaderna läggs på den förälder som inte bor tillsammans med barnet. Skälighetsprövningen innebär att den förälder som barnet bor hos ska vara skyldig att ta del i resekostnaderna vid stora avstånd, vilket brukar bestämmas till över 10 mil. Det framkom i fallet RH 1999:30. Fallet handlade om en vårdnadshavare var skyldig att skjutsa barnet till den andra föräldern vid umgänge. Slutsatsen av fallet var att när avståndet mellan bostadsort och umgängesort var under 10 mil så hade vårdnadshavaren ingen skyldighet att bidra till kostnaderna genom att svara för resorna. I ert fall är avståndet 34 mil, vilket innebär att vårdnadshavaren blir skyldig att bidra till kostnaderna. Med vänliga hälsningar, Samira Kousha
Samira KoushaRådgivare
Hittade du inte det du sökte?