Straffbart att skicka pålägg eller snus i brev?

Hej jag är 19 år och har skickat ett pålägg på posten samt en snus sammalagt till två olika personer är det olagligt har ej upprepats eller gjorts tidigare till dem inga konflikter mellan oss? angående pålägget så skänkes det bort av mig till en på nätet som angav postuppgifter samt namn och skrev att han tar det har inte kostat ett skit för mottagaren angående snusprillan så skickades den i brev till en gammal skolkamrat jag knappt kände stod själv för portot kan jag bli anmäld och dömd för detta tillta är det olagligt i så fall vilket brott?

Lawline svarar

Hej, Det brott som främst skulle kunna bli aktuellt är ofredande. I Brottsbalken 4:7 (https://lagen.nu/1962:700) stadgas att _Den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan, döms för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år_. Enligt min bedömning är det svårt att se att det du gjort når upp till den grad av ofredande som krävs för att straffbestämmelsen ska bli aktuell. Om du över tid skickat flera brev med liknande innehåll till samma person hade bedömningen troligtvis blivit en annan. Vad gäller pålägget så skulle det överhuvudtaget inte kunna leda till straff enligt lagrummet i och med att du uppenbarligen inte haft uppsåt att ofreda någon, utan endast handlat i tron att mottagaren var intresserad av gåvan (om jag förstått det hela rätt). Vänligen,
Erik LindgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”