Bedrägeri medelst urkundsförfalskning

Hej! jag/mitt företag har fått fakturor för annonser vi inte beställt. Det har visat sig att en dam på denna tidning förfalskat min underskrift och bokat annonser för ett helt år till ett värde av 55-60,000:-. Detta är enligt 14 kap. 1 § brottsbalken (1962:700)i mina ögon en solklar urkundsförfalskning. Om den är grov eller inte kan jag inte avgöra, men vad anser ni och vad kan denna dam vänta sig för straff (om åtal väckes vill säga.

Lawline svarar

Hej Thomas och tack för din fråga! Du har rätt i som anser att denna kvinna har gjort sig skyldig till urkundsförfalskning enligt 14 kap 1-3§§ BrB. Straffvärdet för urkundsförfalskning av normalgraden är enligt 14 kap. 1 § BrB fängelse i högst två år. Normalstraffet för en förstagångsförbrytare som gjort sig skyldig till urkundsförfalskning av normalgraden, 14 kap 1 § BrB, är villkorlig dom i förening med böter. Jag kan dock inte bedöma exakt vilken påföljd hon kommer att erhålla då brottsrubriceringen och påföljden beror på omständigheterna i varje enskilt fall. Jag kan alltså inte avgöra om hennes handling kommer rubriceras som förvanskning av urkund, som normalgraden av urkundsförfalskning eller som grov urkundsförfalskning. Det låter även som att kvinnan gjort sig skyldig till bedrägeri enligt 9 kap 1 § BrB där det stadgas att om någon genom vilseledande förmår någon annan till handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde, ska gärningsmannen dömas för bedrägeri till fängelse i högst två år. Det faktum att hon förfalskat din signatur i samband med bedrägeriet är i sig något som betraktas som en försvårande omständighet och kallas bedrägeri medelst urkundsförfalskning. Det är dock svårt att göra en bedömning av brottets straffvärde då det avgörande som sagt är omständigheterna i det enskilda fallet, men storleken på den ekonomiska vinst som bedrägeribrotten inneburit är avgörande. Med vänlig hälsning,
Angelica RigbornRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”