FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt28/10/2006

Ändran av brev förfalskning?

Jag undrar om det är olagligt att helt ändra på en döendes sista hälsningsbrev till sina vänner? Dessa sist ord har dikterats till en nära vän som satt det på pränt. Det som hänt är att detta sista hälsningsbrev istället blivit helt omskrivet av en tredje person, som utgett att den avlidne hade dikterat detta till denna tredje person. Vilket är osanning och således inte den avlidnes dikterade sista hälsningsbrev.

Lawline svarar

Hej, Din fråga är svår att svara på utan vetskap om innehållet i brevet. Skulle brevet ha formen av ett kontrakt, intyg eller någon annan handling som upprättats som bevis eller annars är av betydelse såsom bevis, som till exempel ett testamente kan det anses utgöra en urkund, och förfalskningsbrotten i brottsbalkens (1962:700) 14 kap. skulle kunna aktualiseras. Har brevet inte den formen att det kan anses utgöra en urkund ses handlingen som ett brott enligt brottsbalken endast om texten i sig uttrycker något som kan utgöra ett brott, till exempel något ärekränkande (se brottsbalkens 5 kap.). För lagrum, se http://www.lagen.nu/ Vänliga hälsningar,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo