FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt29/10/2006

Hur få någon fälld för förtal?

Hej! Min mans x-fru sprider ut rykten om mej som tex att jag misshandlar mina barn,är alkoholist,fått sparken från mitt jobb pga att jag skulle vart full hela tiden under arbetstid,säger till min man att hon hört att jag har varit än här och än där och hånglat med olika män.Hon skickar sms där hon skriver att hon och min man har haft sex och att dom brukar skratta åt mej bakom min rygg.Dessutom säger hon till deras gemensamma barn att jag är en hora,att jag hatar dem,att jag inte vill att dom ska komma till oss.Vilket resulterat i att dom tror på henne och inte vill komma.Jag vet ju att det bara är pga svartsjuka hon beter sig som hon gör men det drabbar barnen och gör min mans och mitt liv till ett helvete!Så min fråga är:kan vi anmäla henne för förtal?

Lawline svarar

Hej! På din fråga låter det som att det inte är omöjligt att personen du talar om har gjort sig skyldig till förtal. Brottet förtal återges i brottsbalkens femte kapitel, första paragrafen. ( Se http://lagen.nu/1962:700#K5 .) En viktig skillnad mellan förtal och andra brott är att det är sällan som en åklagare väljer att ta upp ett förtal till åtal. De flesta brottmål sköts ju som bekant av en åklagare som axlar den tyngsta arbetsbördan. Målsägandens roll är i dessa fall begränsad. Förtal däremot, faller oftast under reglerna om ”enskilt åtal” ( se http://lagen.nu/1962:700#K5P5 ). För att en åklagare skall hjälpa dig och väcka åtal så krävs att det i ditt fall finns ett allmänintresse, och det verkar inte som att det gör det. Du kan, om du vill, polisanmäla personen som trakasserar dig och få åklagaren att ta beslut i åtalsfrågan, det är inte helt uteslutet att han väljer att åtala, men tyvärr är det osannolikt. Det kvarstår för dig att själv driva en brottmålsprocess (ett enskilt åtal). Detta är en svår och potentiellt mycket kostsam syssla och jag råder dig att ordentligt tänka efter innan du försöker. Du har en mängd hinder framför dig. Ett första är att på ett korrekt sätt formulera en stämningsansökan enligt rättegångsbalkens regler (dessa återfinns i det 47e kapitlet, främst andra paragrafen, http://www.lagen.nu/1942:740#K47 ). Ett andra hinder är att skaffa fram tillräcklig bevisning vilket kan vara nog så svårt även för en yrkesverksam åklagare. En stor andel av de polisanmälda brott som åklagare undersöker drivs aldrig till domstol på grund av bevissvårigheter. Det kanske största varningstecknet jag vill uppmärksamma dig på är det om rättegångskostnaderna. När en åklagare för ett ”vanligt” åtal i rätten riskerar målsägande inte att bli betalningsskyldig även om den tilltalade frikänns och man kan säga att den målsägande ”förlorade”. Systemet när det kommer till enskilt åtal är dock annorlunda. Här gäller de civilrättsliga reglerna vilka bygger på principen om att ”förlorande part betalar”. Om du åtalar personen som trakasserar dig och inte lyckas bevisa dennes skuld kommer du att bli ersättningsskyldig för dennes rättegångskostnader. Detta kan innebära mycket höga summor, inte minst de som härför sig till personens advokatkostnader. Sammantaget måste jag avråda dig från att på egen hand driva en rättsprocess mot den här personen. Istället vill jag föreslå dig att kontakta polisen och berätta för dem vad som har hänt. Om du har tur kan nämligen de händelser du beskriver utgöra ett annat brott, nämligen ”Ofredande” enligt brottsbalkens fjärde kapitel, sjunde paragraf (http://lagen.nu/1962:700#K4). Detta är ett brott som kan leda till böter och fängelse. Ofredande faller under allmänt åtal och du har mycket goda chanser att få hjälp av en åklagare som kan driva processen åt dig. Som du ser när du läser om ofredande i lagen är brottet annorlunda än förtal. Ofredande kan sägas vara en sorts väldigt lindrig form av misshandel. I princip utgör inte ryktesspridning ofredande, men det är inte alls omöjligt att exempelvis de otrevliga textmeddelandena kan vara brottsliga enligt denna bestämmelse. För att underlätta polisens och åklagarens arbete råder jag dig att i så stor utsträckning som möjligt säkra bevisning om vad som har hänt. Ta inte bort några SMS från telefonen exempelvis. Prata med personer i din omgivning och berätta vad det är som händer, kanske kan de ställa upp och vittna i en framtida rättegång? Jag hoppas du upplever att du har fått svar på dina frågor. Om inte är du naturligtvis välkommen att återkomma med fler frågor så lovar jag att försöka hjälpa dig på nytt. Med vänlig hälsning,
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo