Rätt till umgänge med bortadopterat barn

2012-07-02 i Adoption
FRÅGA
Ett par är sambo och har en son tillsammans. Paret skiljs åt en period och kvinnan hittar då en ny man och blir gravid. Hon återförenas dock med den tidigare mannen och flyttar in hos honom med sitt nya barn. De gifter sig och efter ett tag ser mannen det nya barnet som sitt eget och vill adoptera honom. Detta beviljas av tingsrätten. Den biologiska pappan tillåts inte längre träffa sin son av mamman och deras relation försämras. Vad har den biologiska pappan då för rättigheter utifrån RF och EKMR om han vill umgås med sin son?
SVAR
Det som sägs i RF är dels i 1 kapitlet 2 § 4 stycket att det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. I 2 kapitlet 19 § stadgas vidare att svensk lag inte får strida mot EKMR. I artikel 8 EKMR anges att var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Det i stort sätt vad som sägs om rätten till familjeliv i dessa lagar, dvs det ger inte den biologiska pappan ett särskilt stort skydd.

Det faktum att hans son är adopterad av en annan man fråntar honom tryckpunkter såsom att barnets bästa är kontakt med bägge föräldrarna. I hans läge har han kort sagt nästintill inga rättigheter till umgänge med sin son.

Med vänliga hälsningar,
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (601)
2021-07-30 Adoptera 18 åring
2021-07-29 Krävs det samtycke från de biologiska föräldrarna vid en vuxenadoption?
2021-07-21 Kan man adoptera utländska vuxna över 18 år?
2021-07-05 Kan man adopteras i vuxen ålder och vad innebär det i så fall arvsrättsligt?

Alla besvarade frågor (94468)