Förtal av juridisk person

FRÅGA
Kan styrelsen i en bostadsrättsförening stämma en medlem, dvs mig, för förtal. Jag har ifrågasatt styrelsens agerande samt uttryckt mina åsikter om agerandet. Jag har främst via mejl informerat och sänt kopior på mejlkorrespondens mellan mig och styrelsen med kommentarer till andra medlemmar. Dessutom har jag uttryckt misstankar om brister i bokföringen samt uttag av ej sanktionerade förmåner.
SVAR
Hej!

För att förtal ska föreligga krävs att man utpekat _någon_ som brottslig, klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnat uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning (brottsbalken 5 kapitlet 1 § http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm). Denna någon ska vara en människa, alltså en fysisk person och inte en s.k. juridisk person som t.ex. en bostadsförening eller ett företag. Bestämmelsen har dock tolkats något vidare, och det kan vara möjligt för den som anser sig förtalad att stämma dig om dina mail kan tolkas som att du utpekat en eller flera bestämda personer. Har du enbart skrivit om "styrelsen" blir det alltså svårt att fälla dig för förtal så länge du inte namngett en eller flera specifika personer.

Med vänliga hälsningar,
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1215)
2021-06-07 Får man kalla polisen för "byling"?
2021-06-03 Får arbetsgivare yppa personliga uppgifter till anhöriga om anställda?
2021-06-03 Förtal i bok och podcast?
2021-05-31 Preskriptionstiden för grovt förtal

Alla besvarade frågor (93062)