Förtal av juridisk person

Kan styrelsen i en bostadsrättsförening stämma en medlem, dvs mig, för förtal. Jag har ifrågasatt styrelsens agerande samt uttryckt mina åsikter om agerandet. Jag har främst via mejl informerat och sänt kopior på mejlkorrespondens mellan mig och styrelsen med kommentarer till andra medlemmar. Dessutom har jag uttryckt misstankar om brister i bokföringen samt uttag av ej sanktionerade förmåner.

Lawline svarar

Hej! För att förtal ska föreligga krävs att man utpekat _någon_ som brottslig, klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnat uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning (brottsbalken 5 kapitlet 1 § http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm). Denna någon ska vara en människa, alltså en fysisk person och inte en s.k. juridisk person som t.ex. en bostadsförening eller ett företag. Bestämmelsen har dock tolkats något vidare, och det kan vara möjligt för den som anser sig förtalad att stämma dig om dina mail kan tolkas som att du utpekat en eller flera bestämda personer. Har du enbart skrivit om "styrelsen" blir det alltså svårt att fälla dig för förtal så länge du inte namngett en eller flera specifika personer. Med vänliga hälsningar,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”