Undehållsskyldighet pga våldtäkt

2012-06-24 i Underhåll
FRÅGA
Hej! Om en kvinna våldtar en man, genom att först droga ner och binda fast honom, och kvinnan sedan blir gravid och föder barnet, är mannen då försörjningspliktig?
SVAR
Hej. Tack för din annorlunda men samtidigt intressanta fråga. Föräldrars underhållsskyldighet regleras i Föräldrarbalk (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19490381.htm) 7 kapitlet. I 10 § framgår att tidigare avtalat underhållsbidrag i flera situationer kan jämkas. Denna bestämmelse tar dock uteslutande sikte på redan ingånget avtal om underhållsbidrag och är således inte tillämplig på din fråga. Om Föräldrarbalken studeras närmare finnes inget som talar för att mannen inte ska bli underhållsskyldig.

Det finns avtalsrättsliga principer, som till exempel den i avtalslagen (här) 36 §, vars syfte är att jämka oskäliga avtalsvillkor. Dessa principer kan dock bli svåra att tillämpa i, den i din fråga beskrivna, situationen eftersom det inte rör sig om ett avtal.

Även om det inte finns ett uttalat lagstöd som talar för att mannen inte ska bli skyldig att betala underhållsbidrag i den aktuella situationen är det ändå möjligt att rätten (antagligen HD för frågan bör drivas hela vägen dit) jämkar skyldigheten till 0 kronor. Anledningen till denna jämkning bör vara att en underhållsskyldighet skulle ha varit allt för oskälig med tanke på omständigheterna. Men som sagt, det är inget som framgår svart på vitt i lagboken.

Bästa hälsningar

Johan Wahlbom
Johan Wahlbom
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1105)
2022-01-16 I vilken utsträckning får föräldrar bestämma över sina barn?
2022-01-13 Kan man begära mer i underhåll?
2022-01-05 Kan man åläggas underhållsskyldighet för sitt barn retroaktivt?
2022-01-05 Finns det någon underhållsskyldighet för sambor?

Alla besvarade frågor (98541)