Bedrägeri & urkundsförfalskning

Hej, Som ny styrelseledamot upptäckte jag att en person i styrelsen har tidigre år anmält att föreningen utfört studiecirklar som är falska, även i mitt namn. Han har på eget inititiv använt medlemmarnas personnummer som är anmälda till kurserna och som studieledare, han har förfalskat deras underskrifter och skickat in att föreningen utfört dessa kurser men dessa har aldrig ägt rum. Personen i frågan har inte tagit pengar utan utfört detta för att få in pengar till föreningen enligt honom. Vad är straffvärdet på detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Situationen du beskriver ger anledning att misstänka att styrelseledamoten begått två brott. Dels urkundsförfalskning enligt 14 kap. 1-3 §§ brottsbalken (BrB) dels bedrägeri enligt 9 kap 1 § BrB. Det du beskriver är att styrelseledamoten har förfalskat era underskrifter i intyg som visar att ni har genomfört vissa studiecirklar. Att skriva annan persons namn i ett intyg kan utgöra urkundsförfalskning i lagens mening. Straffvärdet för urkundsförfalskning av normalgraden är enligt *14 kap. 1 § BrB* fängelse i högst två år. Styrelseledamoten har, utöver urkundsförfalskning, även använt de förfalskade intygen för att få statligt bidrag för de påstådda studiecirklarna. Studiecirklar som alltså aldrig ägt rum. I *9 kap. 1 § BrB* stadgas att om någon genom vilseledande förmår någon annan till handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde, ska gärningsmannen dömas för bedrägeri till fängelse i högst två år. I det här fallet har styrelseledamoten inte gjort någon ekonomisk vinst rent personligen. Den 'vinning' som de förfalskade intygen inneburit har ju tillfallit föreningen och inte styrelseledamoten själv. Detta spelar emellertid ingen roll då det även är straffbart att bereda annan vinning (i det här fallet, föreningen) enligt *23 kap. 7 § BrB*. Styrelseledamoten kan alltså fortsatt ha gjort sig skyldig till bedrägeri i lagens mening. Att göra en bedömning av brottens straffvärde är svårt då det beror på omständigheterna i det enskilda fallet, där storleken på den ekonomiska vinst som bedrägeribrotten inneburit i mångt och mycket är avgörande. Med vänlig hälsning
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo