Cession av privat skuldförbindelse

Jag har lånat ut 600 tkr till en släkting för att köpa en lägenhet. Jag har via bank fått en kvalificerad skuldförbindelse som säger att jag får pengarna åter när lägenheten säljs eller släktingen går bort. Kan en sådan skuldförbindelse realiseras/säljas till någon seriös part? Finns handel?

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga. I mitt svar utgår jag ifrån att du har lånat ut 600 000 kr till din släkting och att du således har en fordring mot denne. Eventuella skuldförbindelser mellan dig och någon annan part, i förhållande till vilken du är gäldenär, bortses från i svaret. Du har alltså lånat ut pengar till en person, vilket gör dig till borgenär i förhållande till denne. En borgenär är oförhindrad att överlåta en fordran till annan. Ett sådant byte av borgenär kallas för cession. Du är således oförhindrad att överlåta din fordring om 600 00 kr till någon annan, och detta kräver varken din släktings eller någon annans samtycke. För att en överlåtelse ska kunna ske krävs självklart att det finns någon eller några som är intresserade av att förvärva fordringen. Detta går givetvis inte att garantera, utan beror på ett flertal omständigheter. Du kan alltså oförhindrat överlåta din fordring till någon annan, men det finns inga garantier för att det finns någon som vill förvärva densamma. Jag hoppas att detta besvarade dina funderingar. Annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor till oss. Med vänlig hälsning,
Rikard WahlströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”