FrågaFAMILJERÄTTBodelning14/06/2012

Dold samäganderätt

Hej. Jag och min sambo har gått skilda vägar efter 25 år vi har två vuxna barn. Vi har varit överens om bodelningen utom på en punkt, vem som har rätt till bilen? Vi har köpt bilen för att den skall användas gemensamt. Han står som ägare till bilen men vi har nyttjat den bägge två, det är dessutom så att det är jag som har nyttjat den mest. Vi har bägge tankat och servat den med våran gemensamma ekonomi.Vi har ej något lån på bilen. Har jag inte rätt till åtminstone halva värdet på bilen ?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Huvudprincipen för samboendes förvärv av egendom är att den som faktiskt förvärvat egendomen också ska anses vara dess ägare. Men man måste även beakta den ekonomiska och personliga gemenskap som kan uppkomma när man är sambo, speciellt när man bott tillsammans i så många år som ni har gjort. Högsta domstolen har därför i praxis godtagit att samäganderätt kan uppkomma, fast det endast är den ena sambon som förvärvat egendom, så kallad dold samäganderätt. De kriterier som brukar ställas upp är att (1) en sambo har köpt egendom för gemensamt bruk, (2) att den andre sambon har möjliggjort/underlättat förvärvet genom ett ekonomiskt tillskott, (3) att sambon som köpte egendomen har förstått att syftet med det ekonomiska tillskottet är att det ska föreligga samäganderätt och (4) att det föreligger en gemensam partsvilja att egendomen som inköpts skulle vara samägd. I ditt fall verkar det som om att ni har haft bilen för gemensamt bruk och att det var syftet från början. Ni har använt er av er gemensamma ekonomi för att serva och tanka bilen, vilket talar för att bilen tillhör er båda. Det svåra är kriteriet "ekonomiskt tillskott" som ställs upp för att det ska föreligga dold samäganderätt. Dock kan det vara så att din man har köpt bilen, och du har köpt något annat för gemensamt bruk och att ni därmed brukar dela på kostnaderna. Men mycket talar ändå för att bilen är köpt för gemensamt bruk, framförallt eftersom ni har bott tillsammans under så lång tid. Med vändliga hälsningar
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000