FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt19/11/2006

Återkallelse av uppehållstillstånd

Kan en person fråntas sitt uppehållstillstånd som beviljats pga att hon/han påstått vara gift med en svensk medborgare men som senare visat sig vara bluff. I det här fallet har paret lämnat falskt vigselbevis. Paret påstår sig gift i ett annat land men har inte träffats i verkligheten innan hon kom till Sverige. Kan kvinna skickas tillbaka till sitt land även om hon är gravid? Vad blir påföljden för mannen? Gäller det här urkundsförfalskning?

Lawline svarar

Hej! Enligt utlänningslagen 7 kap 1 § kan ett uppehållstillstånd återkallas om utlänningen medvetet lämnat en oriktig uppgift. Av 2 st framgår dock att om utlänningen vistats här i mer än fyra år med uppehållstillstånd får tillståndet återkallas endast om det finns synnerliga skäl. I motiven anges som exempel på synnerliga skäl att utlänningen visserligen haft uppehållstillstånd och varit folkbokförd i Sverige men i realiteten vistats i något annat land under långa perioder och därför inte fått någon närmare anknytning hit. Ett annat synnerligt skäl kan vara att utlänningen har uppehållstillstånd också i något annat land och verkställighet kan ske till det. Regeringen avvisade tanken på att till synnerliga skäl också hänföra exempelvis eventuell brottslighet och graden av vilseledande från utlänningens sida. Regeringen framhåller dock att uppgifter om utlänningens brottslighet i enstaka fall kan ha betydelse vid bedömningen av anknytningens styrka. Även om synnerliga skäl inte finns, får ett uppehållstillstånd återkallas om utlänningen, som visserligen haft uppehållstillstånd längre än fyra år, vistats kortare tid än fyra år i Sverige. Jag tror inte att det faktum att kvinnan är gravid har någon större inverkan på beslutet, jag kan dock inte säga säkert eftersom jag inte kunde hitta något liknade fall i praxis. Sammanfattningsvis kan sägas att om kvinnan har vistats här i mer än fyra år med uppehållstillstånd kan tillståndet endast återkallas i rena undantagsfall. Beträffande det falska vigselbeviset är det, precis som du säger, fråga om urkundsförfalskning, brottsbalken 14 kap 1 §. Även om man inte själv gjort förfalskningen kan man dömas för brukande av det förfalskade, 9 §. Maxstraffet är fängelse i 2 år, men det betyder inte att påföljden ens behöver bli fängelse, påföljdsbestämningen är svår att spekulera i eftersom den görs utifrån en sammanvägning av många olika omständigheter. Brottsbalken, http://www.lagen.nu/1962:700 Utlänningslagen, http://lagen.nu/2005:716 Hör gärna av dig igen om du har fler frågor! Med vänliga hälsningar
Kristine ErlandssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo