Dödsbo och skulder

Hej!. Finns det några regler som säger vilken typ av räkningar/vilka belopp man kan betala efter dödsbos bouppteckning är inkommen och stämplad hos skatteverket? /Katharina

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Jag har svårt att svara specifikt på din fråga därför ger jag ett ganska allmänt svar vilka regler som gäller för dödsboets skulder. Vanligtvis upprättas och registreras bouppteckningen först för att dokumentera den avlidnes tillgångar och skulder. Därefter betalas dödsboets skulder innan arvskiftet sker. Arvskifte innebär att man fördelar de tillgångar som finns kvar. Delägarna i ett dödsbo har inget personligt ansvar för den avlidnes skulder. Det betyder att om dödsboet inte kan betala skuldernas så skrivs de ofta av. Angående turordningsregler för skulder i dödsboet finns regler i förmånsrättslagen (https://lagen.nu/1970:979). Ett exempel jag kan ge är att allmän förmånsrätt följer med begravningskostnaderna vilket innebär att de är prioriterade i förhållande till andra fordringar, dock inte före fordringar med särskild förmånsrätt såsom förmånsrätt i fast egendom. Återkom gärna om du har fler funderingar. Med vänliga hälsningar,
Carin AnnerénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000