Umgängesresor

2012-05-25 i Underhåll
FRÅGA
Hej! Har läst igenom en del av frågorna och blir osäker då det gäller betalningansvaret vid umgängesresor. Jag är en pappa som har gemensam vårdnad om en 8-årig dotter och jag har nu flyttat till en annan stad, 50 mil bort. Varannan helg hämtar jag min dotter och enligt den advokat som jag pratat med så är det mitt ansvar att betala. Dessutom har hon nu hela barnbidraget och kräver också att jag betalar 1273/mån till henne. Detta kommer att bli för dyrt för mig och därför kommer jag inte att kunna träffa min dotter. Hur gör man? Vilka regler gäller egentligen?
SVAR
Hej!

Tack för din fråga.

Av 6 kap. 15 b § föräldrabalken framgår det att om barnet bor tillsammans med en förälder, ska den föräldern ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Det ska ske efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter.

Detta innebär att ansvaret för kostnaderna läggs på den förälder som inte bor tillsammans med barnet, vilket i detta fall blir du. Det ska i detta fall göras en skälighetsbedömning med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga. Även andra omständigheter än de ekonomiska förhållandena kan beaktas. En sådan omständighet kan vara att en förälder utan någon godtagbar anledning flyttar långt bort. Men det är ett godtagbart skäl att flytta om exempelvis en arbetslös förälder har fått ett arbete på en annan ort.

En förälder som saknar förmåga att bidra till resekostnaderna är inte skyldig att göra det. Det är endast kostnader av någon betydelse som ska beaktas. I allmänhet bör den förälder som barnet bor hos vara skyldig att ta del i resekostnaderna när avståndet är relativt stort. En riktpunkt kan vara att avståndet överstiger 10 mil, vilket är uppfyllt i detta fall. Det ska även göras en bedömning i det enskilda fallet. Hänsyn måste exempelvis tas till om det är möjligt att använda månadskort samt till antalet umgängesresor som görs.

Med vänliga hälsningar,
Samira Kousha

Samira Kousha
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1105)
2022-01-16 I vilken utsträckning får föräldrar bestämma över sina barn?
2022-01-13 Kan man begära mer i underhåll?
2022-01-05 Kan man åläggas underhållsskyldighet för sitt barn retroaktivt?
2022-01-05 Finns det någon underhållsskyldighet för sambor?

Alla besvarade frågor (98541)