FrågaFAMILJERÄTTBodelning23/05/2012

Tiden före äktenskapet vid fråga om jämkning enligt 12 kap 1 § ÄktB

Hej,jag undrar en sak om kortvarigt äktenskap.Har en vän som varit gift 8 månader och ihop med mannen i 4 år under den tiden levde dom som särbo alltså två boende men umgicks ju hela tiden som sambos, spelar det någon roll att ha två boende vid en bodelning?All tid före äktenskapet räknas väl in i bodelning angående jämkning?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Huvudregeln är att vid äktenskapsskillnad ska den egendom som utgör giftorättsgods delas lika mellan de f.d. makarna (se 9 kap 1 § ÄktB, 10 kap 1 § ÄktB). Dock finns ibland en möjlighet till jämkning vid kortvariga äktenskap (se 12 kap 1 § ÄktB). Denna möjlighet innebär aldrig att en make kan få mer av den andre makens egendom utan endast att den med mer egendom kan få behålla en större andel än vid en delning i lika delar. Bedömningen om jämkning ska ske eller inte är en helhetsbedömning och tanken är att jämkning bara ska ske i undantagsfall. Vad som räknas som ”kortvarigt äktenskap” är i regel de äktenskap som inte varat med fem år. Vid denna beräkning tar man med den tid före äktenskapet som makarna bott tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden. I och med att frågan om jämkning är en helhetsbedömning och att andra omständigheter än äktenskapets längd kan tas med i bedömningen går det inte att ge ett exakt svar på om förhållandena kan komma att leda till jämkning. Det är även svårt att veta hur situationen som tidigare särbos men under samboliknande förhållanden kommer bedömas. Länk till ÄktB: https://lagen.nu/1987:230 Vänliga hälsningar,
Emma LampeRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000