Var skal man vända sig för att få tillbaks sin hund?

FRÅGA
Om en hund har lämnats på foder utan avtal och sedan vill ägaren ha tillbaks sin hund men de som har hunden som foder inte vill lämna den och kräver ägaren på pengar och hotar med HA. vad skall man göra då?
SVAR
Hej,

Hej, om Hund har lämnats på foder så är det antagligen att se som ett avtal i sig självt. Det behöver inte ha förekommit ett skriftligt eller formellt avtal för att avtal skall anses föreligga. Det krävs endast att det har funnits någon form av överenskommelse (behöver inte ens vara uttalad) om något slags utbyte. Det finns alltså antagligen ett avtal.

Djur betraktas enligt Svensk rätt som egendom. Om man vill kräva att någon lämnar ut egendom som man anser sig ha bättre rätt till kan man ansöka hos kronofogden om _särskild handräckning_ enligt 4 § Lag om betalningsföreläggande och handräckning (lagen hittar du här: här).

Om man "själv tar sig rätt" till något som annan besitter (även om man faktiskt är den verkligen ägaren) riskerar man att dömas för självtäkt. Tanken är att man istället skall gå igenom kronofogden.

Kronofogden låter då den andra parten yttra sig samt ge bevis för sina påståenden. Enligt 31 och 32 §§ i den nämnda lagen.

"Om det behövs" får den som gjort ansökningen möjlighet att vidare uttala sig över vad motparten har sagt och åberopat, enligt 38 §.

Den som gjort ansökningen är skyldig att styrka, dvs. bevisa sin påstående som ligger till grund för ansökningen. Se 39 §. Om motparten inte argumenterar emot det som den sökande parten anger så skall kronofogden utan vidare godta det som den sökande parten har påstått.

Kronofogden skall sedan meddela utslag i frågan enligt 43 §; och kan då komma att beslagta egendomen.

Vidare är det antagligen olaga hot att "hota med Hell Angels", efter en polisanmälan om olaga hot skall polisen inleda en förundersökning för att försöka samla in bevis som kan räcka till en fällande dom. Kan Polisen inte samla ihop tillräckligt med bevis läggs förundersökningen ned, eller så uteblir åtalet när förundersökningen är klar.

Att med uppsåt och mot bättre vetande kvarhålla någon annans egendom kan också vara att anse som stöld, och om man använder hot för att verkställa stölden så är det rån enligt brottsbalken kapitel 8, paragraferna 1 och 5.

Åtalas personen och fälls för sådana brott så kan egendomen beslagtas och lämnas ut till den som kan visa sig ha äganderätten.
Thomas Hefner
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (538)
2022-01-22 Betalningsföreläggande
2021-12-31 Vad kan man göra för att få tillbaka sin katt?
2021-12-30 Vad gör jag när grannen olovligt nyttjar en del av min fastighet?
2021-12-21 Hur gör man om lånetagaren inte betalar tillbaka pengar?

Alla besvarade frågor (98676)