Utomobligatorisk skadeståndsansvar

Min vän blev gravid med en kille och han propsade på en abort. Det visade sig vara ett utomkvedshavandeskap och kunde ha slutat med dödsfall i värsta fall men hon blev tvungen att ta bort ena äggledaren och blev sjukskriven och dålig i flera månader. Nu vill hon ha ekonomisk ersättning från hans sida för att täcka upp bortfallet som försatt henne i en ekonomisk knipa. Vad kan hon göra?

Lawline svarar

Hej Bonnie Man kan stämma någon enligt SKL (skadeståndslagen, som du hittar här: https://lagen.nu/1972:207). Enligt skadeståndslagen kan man bli skyldig att ersätta skador på någons person eller på dennes egendom. Så kallade _rena förmögenhetsskador_ kan dock inte ersättas enligt lag, om den inte har funnits avtal som brutits mot eller om brott inte har begåtts (se SKL 2:2); till sådana räknas t.ex. inkomstbortfall och/eller att man på något sätt har gjort en ekonomisk förlust. För att vinna få rätt till skadestånd måste den skadeståndskyldige ha bettet sig vårdslöst eller uppsåtligt. Han skall t.ex. ha brutit mot en lag eller bestämmelse, eller så skall han t.ex. ha tagit onödiga/oförsvarbara risker, eller åsidosatt något som han anses vara skyldig att göra. Vidare måste man visa att vårdslösheten verkligen är orsaken till skadan (orsakssamband), och till slut måste man också visa att orsaksambandet varit förutsägbart och att den som bettet sig vårdslöst alltså haft möjlighet att kunna förutse att hans beteende skulle sannolikt orsaka skadan, eller att "skadan låg i farans väg" som det heter.. Om något av de här kriterierna inte är uppfyllda kan man inte få skadestånd. Hon måste alltså visa att den här personen har gjort något som han inte borde ha gjort, att detta har orsakat henne skadan samt att han haft möjlighet att rimligen inse att hans beteende rimligen skulle leda till skadan. Annars kan hon inte kräva honom på ersättning.
Thomas HefnerRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000