Arvsavstående

Om en av dödsbodelägarna avstår sin arvslott av lösöret, ska då den personen kompenseras ekonomiskt av de övriga?

Lawline svarar

Hej, Av frågans formulering, som antyder att ett dödsbo redan upprättats, sluter jag mig till att det rör sig om avstående av arv efter arvlåtarens död. För sådant arvsavstående finns inga regler i ärvdabalken, som endast reglerar avsägelse av arv under arvlåtarens livstid. Regler har istället formats i praxis. Det står både arvstagare och testamentstagare fritt att helt eller delvis avstå från kvarlåtenskapen. Det får följden att den delen av arvet som avståtts från går tillbaka till dödsboet, och fördelas mellan övriga dödsbodelägare enligt legal arvsordning eller testamente. Avstående från arvsrätten behöver inte betyda att man helt avsäger sig alla anspråk, det går också att avstå arvet till förmån för sina egna arvingar. Avstår man hela arvslotten eller en kvotdel därav till förmån för egna arvingar inträder de i ens ställe som dödsbodelägare. Arvsavståendet kan inte återkallas när det väl har gjorts. Till den bouppteckning som dödsboet ska lämna till Skatteverket ska arvsavståendet bifogas som en bilaga (se mer därom i Skatteverkets broschyr om bouppteckning http://www.skatteverket.se/download/18.6e795b103e5e0454180001783/46104.pdf). Förhoppningsvis ger det ovanstående en klarare bild av rättsverkningarna av ett arvsavstående. Sammanfattningsvis är svaret på din fråga att ett arvsavstående inte medför någon rätt att kräva kompensation från de övriga dödsbodelägarna. Vänliga hälsningar,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsavstående? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”