FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott18/05/2012

Dubbel lagföring

Hej Jo jag undrar vad lagen säger om man blir dömd för rattfylla i Finland. Man får sin dom o sonar sitt straff är det hela över sen eller. Om jag förstått det rätt så kommer ju finska polisen skicka uppgifterna till svenska myndigheten i och med jag är svensk medborgare och bor här i Sverige. Kan jag bli dömd så att säga två gånger först i Finland och sen efter det här hemma i Sverige?.

Lawline svarar

Hej! Enligt 1 kap. 5§ 1st. brottsbalken råder ett förbud mot att döma någon till påföljd för brott för en gärning som personen har begått utomlands och som personen redan har blivit dömd för i det landet. Detta är ett uttryck för principen om förbud mot dubbel lagföring. _Återkallelse av körkort_ räknas dock inte som _påföljd för brott_ (se 1 kap. 3§ brottsbalken) utan istället som ett förvaltningsbeslut av Transportstyrelsen. En lagkraftvunnen dom från en utländsk domstol kan utgöra grund för en sådan återkallelse, se 5 kap. 1§ 3st. körkortslagen. Eftersom du blivit dömd i Finland och påföljden har verkställts i sin helhet så får du inte lagföras för samma gärning här i Sverige, du får alltså inte dömas till ytterligare _påföljd för brott_. Detta hindrar dock inte att ditt körkort kan komma att återkallas av Transportstyrelsen. Hoppas det var svar på din fråga. Brottsbalken - https://lagen.nu/1962:700 Körkortslagen - https://lagen.nu/1998:488 Med vänliga hälsningar
Johan CorellRådgivare
Hittade du inte det du sökte?