Kan en bolagsstämma eller en föreningsstämma ålägga aktieägare att skjuta till kapital?

2012-05-12 i Övrigt
FRÅGA
Hej, Jag har en aktie i ett golf AB, som äger golfbanan som jag spelar på samt fastigheter och inventarier. Genom detta AB är jag också medlen i en golfklubb. AB och klubben har var sin styrelse, även om de tunga posterna i resp. styrelse är samma personer. Fråga 1: Kan AB ålägga aktieägarna att utan kompensation bidra med kapital till AB och/eller klubben, förutsatt att stämman går med på detta? Fråga 2: Kan klubbens årsmöte ålägga aktieägarna i AB att utan kompensation bidra med kapital? Övriga medlemmar är i så fall undantagna från kapitaltillskottet (t.ex. juniorer, som ej behöver ha aktie och vissa medlemmar utan aktie m.fl.) Mvh
SVAR
Hej Gunnar!

Det juridiska problemet i frågan är om bolagsstämman eller föreningsstämman kan ålägga er aktieägare att göra ett kapitaltillskott. Det finns ingen möjlighet i aktiebolagslagen (här) att ålägga aktieägarna att göra ett kapitaltillskott. Däremot kan det finnas särskilda klausuler i bolagsordningen.

Det torde heller inte vara möjligt att ålägga medlemmarna i föreningen att skjuta till kapital. Om det dessutom är så att det endast är aktieägarna i bolaget som skall skjuta till kapital till föreningen borde detta strida mot likabehandlingsprincipen.

Detta är alltså huvudregeln, dock är det möjligt att det i ett medlemsavtal, aktieägaravtal eller dylikt finns villkor om att aktieägarna skall ställa upp på beslutade kapitaltillskott.

Rekommendationen är därför att se över bolagsordningen, föreningsstadgan och eventuella avtal som du har med föreningen, bolaget eller de andra aktieägarna.'

Med vänliga hälsningar,
Victor Björklund
Victor Björklund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (84)
2021-10-20 VD har ingått avtal utan tillåtelse från bolagsmän
2021-10-12 Kan man tvingas att delta i en vägsamfällighet?
2021-07-22 Handläggningstid ansökan om andrahandsuthyrning
2021-06-29 Kan en person med näringsförbud köpa och äga aktier?

Alla besvarade frågor (97445)