Adoption

2012-05-10 i Adoption
FRÅGA
Hej! Har en väninna som har 2 barn, nu vuxna. Hon skilde sig från barnens pappa när barnen var 9 resp. 12 år. Det äldsta barnet har mestadels bott hos pappan sedan hon var mellan 13 och 14 år. Han har inte precis underlättat för min väninna att hålla kontakten med sitt äldsta barn, utan tvärtom försökt förhindra detta så mycket som möjligt. Nu, många år efter att barnen blivit myndiga, får min väninna ett besked från tingsrätten att exmannens nya fru har ansökt om att få adoptera det äldsta barnet. Är adoptionslagen tänkt att fungera så att man kan ta ett barn ifrån sin förälder pga att man har förhindrats att umgås med sitt barn? Till saken hör att min väninna i alla år har försökt hålla kontakt men fått väldigt lite respons från barnet.
SVAR
Hej och tack för din fråga!

Enligt 4 kap. i Föräldrabalken, där det stadgas om adoption, så får inte ett barn över tolv år adopteras utan att den givit sitt samtycke till detta. I detta fall är barnet myndigt, vilket betyder att barnet måste ge sitt samtycke till adoptionen i rätten. Vidare bör även nämnas att kvinnan i detta fall har en möjlighet att adoptera sin makes barn om maken lämnar sitt samtycke till detta. Det krävs således att både barnet och maken lämnar samtycker för att en adoption skall vara möjlig.

Det är sedan rätten som skall pröva om det över huvud taget är lämpligt att en adoption genomförs. Utgångspunkten för rätten vad avser adoptioner är barnets bästa. Argumentet att den som har sökt om adoption, i detta fall exmakens nya fru, har uppfostrat barnet förutsätter i regel att barnet är under 18 år samt att det är fråga om ett förhållande av väsentligen samma innehåll som det mellan biologiska föräldrar och barn.
Vid adoption av myndiga barn skall även föräldrarna höras, även om de enligt lag inte längre behöver lämna sitt samtycke till adoptionen. I rättspraxis har domstolen lagt stor vikt vid den andre förälderns inställning till adoptionen och har nekat adoption då föräldern motsatt sig detta trots att barnet givit sitt samtycke till adoptionen (Se RH 2003:18).

Jag hoppas att jag i och med detta besvarat din fråga!

Vänligen,
Malin

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (601)
2021-07-30 Adoptera 18 åring
2021-07-29 Krävs det samtycke från de biologiska föräldrarna vid en vuxenadoption?
2021-07-21 Kan man adoptera utländska vuxna över 18 år?
2021-07-05 Kan man adopteras i vuxen ålder och vad innebär det i så fall arvsrättsligt?

Alla besvarade frågor (94455)