FrågaSTRAFFRÄTTÄrekränkning, 5 kap. BrB09/05/2012

Förtal av en tidigare straffad person

Är det brottsligt att lägga upp en hemsida på internet och beskriva en viss persons (icke-offentlig person) brottslighet på den sidan? Låt säga att jag vill offentliggöra gamla domar som rör denne samt i allmänhet beskriva den här personens hemska handlingar på denna webbsida. Eller kan jag själv hamna i trubbel för det? Mvh

Lawline svarar

Hej. Tack för din fråga. Enligt den så kallade Offentlighetsprincipen, som framgår i tryckfrihetsförordningens (https://lagen.nu/1949%3A105) 2 kapitel, är domar att anse som allmänna handlingar vilka alla har rätt att ta del av samt sprida vidare. Om publiceringen på din hemsida på Internet är brottslig eller inte är beroende av hur du formulerar texterna. Om du å ena sidan inte nämner personens namn, personnummer med mera samt beskriver dennes gärningar i allmänna ordalag, utan att blanda in egna värderingar, bör detta inte kunna utgöra ett brott. Däremot, om du å andra sidan nämner personens namn, personnummer samt beskriver honom eller henne som en klandervärd individ finns det risk att du gör dig skyldig till brottet förtal i enlighet med Brottsbalken 35 kapitlet 1 § 1 stycket. Är det så att du är skyldig att uttala dig eller det med hänsyn till övriga omständigheter var försvarligt att du lämnade uppgiften kan du inte dömas för till ansvar enligt Brottsbalken 25 kapitlet 1 § 2 stycket. Sammanfattningsvis: publiceringen på din hemsida kan utgöra förtal beroende dels på hur mycket information du lämnar ut om personen och dels hur du beskriver hans eller hennes gärningar. Bästa hälsningar //Johan Wahlbom
Johan WahlbomRådgivare
Hittade du inte det du sökte?