Preskriptionstid av fordringar rörande banklån, kreditkortsskuld samt skadestånd

Jag blev under 2008 dömd till ett skadestånd enligt dom till ett svensk företag. Jag har efter det flyttat utomlands. Preskriberas denna skulden efter 10år? Gäller 10 år preskription även för banklån och kontokorts skulder?

Lawline svarar

Preskriptionstiden för ett utdömt skadestånd är 10 år enligt med 2§ Preskriptionslagen (https://lagen.nu/1981:130). Preskriptionstiden kommer dock att avbrytas och börja löpa på nytt om ett skriftligt krav rörande fordringen når dig eller om du amorterar eller betalar ränta på denna enligt 5§. Preskriptionstiden kommer även att avbrytas om talan rörande fordran väcks mot dig i domstol eller hos kronofogden. Lyckas inte heller domstolen eller kronofogden underrätta dig om talan som väckts mot dig så kommer dock preskriptionstiden åter att fortsätta löpa och den återstående preskriptionstiden beräknas då som om inget avbrott hade skett. Fordringen kommer dock i sådana fall preskriberas tidigast ett år efter att stämningsförfarandet mot dig har avslutats enligt 7§ 2 stycket. För skulder som uppkommer vid användande av kreditkort gäller samma som ovan men med skillnaden att preskriptionstiden är 3 år istället för 10 eftersom det är att anse som en konsumentfordring enligt 2§ 2 stycket.
Benjamin Rönne-PetersenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”