Culpaansvar för utländsk medborgare

Jag är en utländsk student som för närvarande studerar vid ett masterprogram i Sverige. Den 31 januari, rökte jag utanför av institutionens byggnad, cirka 5 meter från dörren med mina vänner. Medan jag stod där så gick en tjej in i mig och min högra hand, där jag höll min cigarett. Hon försökte passera mellan mig och mina vänner. Detta ledde till att cigaretten nuddade hennes vinter jacka. Alla mina vänner såg detta. Skadan blev ett litet brännhål på jackans ärm. Hon ville lägga till mig på facebook och ville också få mitt personnummer - som först hon berättade att hon kommer att använda det för att informera försäkringsbolaget, så att hon kommer att få ut en ny jacka. Sedan, efter 3 dagar, skickar hon ett meddelande till mig och sa att jag ska betala 1500 kronor som ersättning för jackan och anklagade mig för att ha varit vårdslös. Jag vägrade att betala det eftersom jag inte anser mig ha orsakat skadan. Men för 3 veckor sedan, fick jag ett brev (eftersom hon har mitt personnummer, hon vet min adress) undertecknas av ett "juridiskt biträde" (tillika juriststudent) att fallet är i försäkringsbolag och i utbyte mot 1500 kronor kan försäkringsbolaget ersätta kavajen med en ny (jag ringde upp försäkringsbolaget, de sade att det intespelar roll vem som betalar pengarna, det är helt enkelt självrisken som måste betalas för att få ut 5000 kr. Brevet förklarar också vad som kan hända om jag inte betalar: om jag vägrar att betala pengar, kommer de att istället stämma mig på 5000 kr, vilket är enligt dem hela värdet på jackan. De var inte sena heller med att skriva bankonto nummrena. Jag vill verkligen inte betala för något jag inte anser mig ha orsakat. Vad kan jag göra? Eftersom jag är en utländsk medborgare, hur kommer det att fungera? Vad händer om jag är i Turkiet, skjuts rättegången upp? Vad vore rättegångskostnaderna? Vem kan representera mig, och vad har jag för rätt till ersättning för denne? Vad har jag för rätt till översättning?

Lawline svarar

Det finns många aspekter att titta på i din fråga. Om det gick till som du påstår är det tveksamt om skadeståndsskyldighet ens föreligger – det krävs som bekant att du agerat vårdslöst, vilket inte tycks vara fallet. Man kan också fråga sig om flickan ens är behörig att väcka talan om fem tusen kronor då hennes försäkringsbolag tycks vara villigt att betala ut dem till henne? I så fall verkar det som att den enda skada hon lidit är 1500 kronor i självrisk. Om hon nu väljer att väcka talan och du förlorar kommer du inte att behöva betala några större rättegångskostnader. Man kommer att handlägga ärendet som ett s.k. småmål, vilket innebär att var och en av parterna står för sina egna kostnader. Domaren skall genom s.k. materiell processledning hjälpa parterna så att de inte behöver ha några ombud som representanter. För det fall du skulle förlora riskerar du att få betala inte mer än 4000 kronor + de 1500 för jackan. Förmodligen mindre än så. Det framgår inte av frågan hur länge du stannar i Sverige men att du är utlänning gör ju att du har stora möjligheter att slippa undan delgivning. Kan du inte bli delgiven stämning kan du heller inte bli stämd. Vidare är det så, att talan skall väckas i den domstol där svaranden – dvs du – har sin hemvist. Om du under din tid i Sverige bor i Stockholm är det alltså vid Stockholms tingsrätt. Om du befinner dig i Turkiet kommer inte svenska myndigheter att hantera ärendet utan då får flickan troligen söka dig där nere. Vilket hon sannolikt inte kommer mäkta med. Jag förstår att det är stressande att vara i ett annat land och råka ut för en sådan här sak men jag tror inte du behöver vara speciellt orolig. Det troliga är att hon aldrig kommer stämma dig eftersom det är en skitsak. Om hon gör det kommer du säkert inte kunna bli delgiven och blir du delgiven och det blir förhandling har du väl vid det laget lämnat landet. Om du skulle befinna dig i landet har hon ett till synes mycket svagt case: Jag har svårt att se på vilket sätt du skulle ha agerat vårdslöst i den situation du beskriver. Vänliga hälsningar,
Henrik VingeRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”