Underhållsskyldighet efter skilsmässa

2012-05-04 i Underhåll
FRÅGA
Hej! Mina föräldrar ska skiljas efter ett långt äktenskap. Min mor har pga sjukdom inte jobbt mer än 3 år under sitt yrkesverksamma liv och är nu förtida sjukpensionär på 50 %. Hennes ersättning är därmed väldigt låg och nu vid separationen kommer hon inte kunna stå på egna ben, rent ekonomiskt. Är hon då hänvisad till försörjningsstöd eller kan min far bli underhållsskyldig för henne även efter skilsmässan?
SVAR
Hej!

Egentligen innebär skilsmässan att även de ekonomiska banden mellan makarna ska upphöra (6 kap 7 § 1 st ÄktB). Men, den ena maken kan ha rätt till underhållsbidrag från den andre maken under en övergångstid efter skilsmässan (6 kap 7 § 2 st ÄktB). I 6 kap 7 § 3 st ÄktB finns också en regel som säger att om en make har svårigheter att försörja sig efter upplösningen av ett långvarigt äktenskap, eller om det finns andra synnerliga skäl, har den maken rätt till underhållsbidrag från den andre maken under en längre tid än enbart en övergångsperiod.

Ena makens behov av bidrag och andre makens förmåga att utge bidrag är av grundläggande betydelse. Om den make som är i behov av underhållsbidrag har sociala förmåner ska dessa beaktas. Detta gäller dock inte försörjningsstöd eftersom sådant anses utgå om inte underhållsbidrag kan ges av den andre maken. Detta betyder att sociala förmåner så som sjukpenning, pension och bostadsbidrag ska beaktas vid bedömandet av vilket behov av underhållsstöd den ena maken har. En annan sak som ska beaktas är ena makens behov av att skaffa sig pensionsskydd.

En förutsättning för att ena maken ska ha rätt till underhållsstöd från den andre är att oförmågan att försörja sig själv ska ha orsakats av äktenskapet. Ett typfall på detta anses vara det fallet att ena maken avstått från eget förvärvsarbete för att istället vara hemma och sköta hushåll och barn. På grund av detta krav på orsakssamband mellan äktenskapet och försörjningssvårigheten skulle det kunna anses att om försörjningssvårigheterna enbart beror på sjukdom så är det inte äktenskapet som är orsaken till försörjningssvårigheten, utan i själva verket sjukdomen. I ett sådant fall kan det alltså inte anses föreligga ett behov av underhållsbidrag till följd av äktenskapet.

Eftersom även "andra synnerliga skäl" kan innebära rätt till underhållsbidrag skulle kunna hävdas att sjukdom i förening med vård av hem och barn bidragit till att ena maken efter skilsmässan har svårt att försörja sig.

Det ska påpekas att domstolar brukar vara relativt stränga i bedömningen om ena maken ska ha rätt till underhållsbidrag från den andre maken efter en skilsmässa. Eftersom jag inte vet så mycket om omständigheterna i ditt fall kan jag inte säga om din mamma kommer att vara berättigad till underhållsbidrag eller inte, men jag hoppas att de allmänna förutsättningarna som jag här redogjort för har klargjort situationen lite!

Länk till ÄktB: här

Med vänlig hälsning
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1105)
2022-01-16 I vilken utsträckning får föräldrar bestämma över sina barn?
2022-01-13 Kan man begära mer i underhåll?
2022-01-05 Kan man åläggas underhållsskyldighet för sitt barn retroaktivt?
2022-01-05 Finns det någon underhållsskyldighet för sambor?

Alla besvarade frågor (98481)