Hur får jag betalt? Betalningsföreläggande,konkurs?

Hej,

Ett handelsbolag är skyldig mig 100000 för beställda varor. Misstänker att dem kanske går i konkurs om några månader. Vad jag ska göra? Gå till kronofogden först? Eller själv sätta dem i konkurs, de är skyldig fler pengar. Hur får jag snabbast tillbaka pengar och kan man göra något annat juridiskt för att vara säker på att få pengar?

Lawline svarar

Hej,

Vad du bör göra beror helt på om bolaget är insolvent eller inte. Insolvens innebär att man ej kan betala sina skulder och att detta inte endast är tillfälligt.

(Observera att ägare till handelsbolag är personligt ansvariga för bolagets skulder och att deras egendom kan tas i anspråk för att betala borgenärer.)

Om bolaget är insolvent kan du ansöka hos tingsrätten (den tingsrätt där handelsbolaget finns) om att handelsbolaget ska försättas i konkurs. Om tingsrätten beslutar att försätta bolaget i konkurs kommer (lite förenklat) bolagets tillgångar att säljas för att kunna betala skulderna. Dock verkar det som du har en vanlig leverantörsfordran vilket innebär att din fordran är lågt prioriterad ( se http://lagen.nu/1970:979 ) vilket innebär att det finns en stor risk att du inte får ut alla dina pengar genom att bolaget försätts i konkurs. Det spelar ingen roll vem som ansöker om att bolaget skall försättas i konkurs, samma prioritet gäller ändå för fordringarna. Se hela konkurslagen http://lagen.nu/1987:672 .

Om bolaget är solvent kan du ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden. Om detta utfaller till din fördel har du därmed en exekutionstitel och betalar inte bolaget kan du ansöka om utmätning vilket förenklat innebär att kronofogden säljer delar av bolagets tillgångar för att betala dig. Se lag om betalningsföreläggande http://lagen.nu/1990:746 och utsökningsbalken (reglerar utmätning) http://lagen.nu/1981:774 .

Besök gärna kronofogdemyndighetens hemsida, www.kronofogden.se , för blanketter, kontaktuppgifter och mer information om såväl konkurser som betalningsföreläggande och utmätning.Med vänliga hälsningar

Cornelia SvenssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo