Fastställande av röstlängd

2012-04-30 i Övrigt
FRÅGA
Om på dagordningen skrivits fastställ- ande av röstlängd innebär inte detta att reg. ska ske av resp. röstberättigade om det finns delat ägande?
SVAR
Hej!

Tack för din fråga.

I den röstlängd som ska upprättas vid bolagsstämma ska anges: namnen på de aktieägare som är närvarande vid stämman i vilket även ska inbegripas de aktieägare som poströstat, namn på eventuella ombud som företräder aktieägare samt hur många aktier och röster var och en företräder vid stämman. 7 kap 29 § Aktiebolagslagen, här.

Vänligen,

Ulrica Westberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (84)
2021-10-20 VD har ingått avtal utan tillåtelse från bolagsmän
2021-10-12 Kan man tvingas att delta i en vägsamfällighet?
2021-07-22 Handläggningstid ansökan om andrahandsuthyrning
2021-06-29 Kan en person med näringsförbud köpa och äga aktier?

Alla besvarade frågor (97445)