FrågaFAMILJERÄTTBodelning30/04/2012

Internationell äktenskapsskillnad, lagval vid bodelning

svensk man, australiensk fru bodde i sverige 6,5 år har 3 barn bott i ausralien 2 år nu skall skiljas,har ett hus i sveige och äger hälften var. frun vill ha 70%,vad är det som gäller när det kommer tillhuset, är det svensk lag eller australiensisk lag.

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. Frågor av detta slag, som är av internationell karaktär, regleras av varje lands internationellt privat och processrättsliga regler. I Sverige regleras frågan om bodelning med anledning av äktenskapsskillnad vid gränsöverskridande äktenskap i Lag (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden (LIMF), https://lagen.nu/1990:272. Av din fråga framgår inte ifall ett bodelningsförfarande redan pågår i Australien. Svaret på din fråga är beroende av denna omständighet. Om det är så att ett sådant förfarande påbörjats i Australien, och förfarandet omfattar huset i Sverige, så kommer detta utgöra hinder för svensk domstol att ta upp denna fråga enligt 15 § LIMF. I sådant fall blir frågan om tillämplig lag beroende av hur Australiens internationellt privaträttsliga regler ser ut, och denna fråga kan jag tyvärr inte hjälpa dig med. Men om det istället är så att huset inte omfattas av ett bodelningsförfarande i Australien så kan du väcka talan om detta i Sverige enligt 2 § p. 4 LIMF. Under förutsättning att ni inte har avtalat om att viss lands lag ska vara tillämplig så kommer australiensisk rätt i enlighet med 4§ LIMF bli tillämplig eftersom ni båda haft hemvist i Australien i minst två år. Vänligen
Ulrica WestbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”