FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt29/04/2012

Stöld och häleri

16 åring stjäl sin mammas smycken,ber sin kompis,18 år, sälja av på pantbanken. Pengarna ca 4000 kr tar 16 åringen hand om. Vad blir straffet för dem?

Lawline svarar

Hej, 16-åringen gör sig skyldig till stöld enligt Brottsbalken 8 kap. 1 § om denna olovligen tagit något av annan med avsikt att tillägna sig det. Straffet för stöld är fängelse i högst två år. Även om gärningsmannen är över 15 och således straffmyndig kan gärningsmannens ålder påverka straffet. Kompisen gör sig skyldig till häleri enligt Brottsbalken 9 kap. 6 § eftersom han sålt stöldgods (smyckena). Straffet för häleri är högst 2 års fängelse. Vad straffet landar för dessa två är svårt att säga. Domstolen gör en helhetsbedömning. Vänligen,
Sara SRådgivare
Hittade du inte det du sökte?