FrågaÖVRIGTÖvrigt25/04/2012

Tillämpligheten av lagen om namn och bild i reklam

Hejsan, gäller lagen om namn och bild i reklam även för interna event/slutna sällskap på ca 80 personer? Ex man trycker upp stora vepor/affischer med bild på kändisar, som man lägger pratbubblor med texten "jag väljer xx produkter" + företagets logotype. Är det ok? Risk finns ju att det sprids på t ex facebook etc. Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej! Det framgår inte av din fråga vilket typ av internt event/slutet sällskap det är fråga om, eller vad som är syftet med detta. Lagen om namn och bild i reklam är endast tillämplig på näringsidkare som i sin marknadsföring använder sig av någons namn eller bild utan samtycke enligt 1 § i nämnda lag. Vad gäller begreppet näringsidkare förstås även dess anställda och andra personer som handlar på uppdrag av denna. Det framgår inte om ni är en samling privatpersoner som gör detta som en "kul grej" eller om det är i form av en näringsidkare på något sätt. Vidare ska det röra sig om marknadsföring av något som kan förstås som "vara, tjänst eller annan nyttighet" för att lagen ska vara tillämplig. Pratbubblorna med texten kan alltså vara problematiska om det är så att det är era produkter som ni påstår att kändisen i fråga använder. Detta bör falla in under marknadsföringsbegreppet. Vad gäller spridningen spelar det egentligen ingen roll om bilder kommer ut på exempelvis facebook eller inte, marknadsföringen kan sägas äga rum redan i och med det slutna evenemanget. Däremot får det i praktiken ses som en större risk att någon påtalar detta om det sprids utanför eventets ramar, men detta har alltså ingen rent juridisk betydelse. Om ni alltså inte på något sätt kan anses vara näringsidkare kan inte ansvar enligt lagen om namn och bild i reklam aktualiseras. Det kan dock vara värt att nämna att det även kan finnas upphovsrättsliga aspekter att ta hänsyn till, bland annat vid användandet av fotografier utan tillåtelse från fotografen. Lagen om namn och bild i reklam kan hittas här: https://lagen.nu/1978:800
Leo AnderssonRådgivare