FrågaÖVRIGTÖvrigt25/04/2012

Pantsättning av lös egendom

Jag har en skuldsedel med en dyr sportbil som pant. Ägaren har nu sålt bilen utan att meddela mig. Hur gör jag för att driva in panten?

Lawline svarar

Hej! En sportbil är att betrakta som lös egendom. För att giltig pantsättning ska kunna ske av lös egendom krävs att "tradition" har skett av pantegendomen, handelsbalken 10 kap. 1 § ( https://lagen.nu/1736:0123_2#K10 ). Detta innebär, i klarspråk, att den som vill pantsätta lös egendom måste lämna över egendomen till panthavaren. Avgörande för om "tradition" har skett är inte att panthavaren faktiskt tar emot bilen, i det här fallet, utan att pantsättaren får sin rådighet avskuren (se t.ex. rättsfallet NJA 1996 s. 52 som finns här https://lagen.nu/dom/HDO/T2390-94_1 ). Med detta menas att ägaren till bilen inte ska kunna bruka bilen under tiden den är pantsatt. Då ägaren till sportbilen verkar ha haft bilen kvar i sin besittning så har inte giltig pantsättning uppstått. Detta betyder att du tyvärr inte kan "driva in" din pant. Hälsningar Olle
Olle LindbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Övrigt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000