UPPSÅT

Jag blev spottad i ansiktet 2 gånger och sedan grovt misshandlad. Två olika personer vid samma tillfälle. Åklagaren lägger ner förundersökningen mot personen som spottade mig i ansiktet med motiveringen "det går inte att bevisa att den misstänkte haft sådant uppsåt som krävs för att förfarandet skall vara brottsligt". Är detta rimligt? Borde jag begära omprövning?

Lawline svarar

Hej, Att spotta på någon faller generellt under brottet ofredande, vilket regleras i Brottsbalken 4:7. För att en ofredande handling ska vara brottslig krävs att den som utför handlingen är medveten om att handlingen är oönskad. Det torde inte råda några tveksamheter om att det alltid är oönskat att bli spottad i ansiktet. I övrigt så finns det ett generellt uppsåtskrav i Brottsbalken 2:1 om att en gärning måste begås uppsåtligen för att utgöra brott. Detta tar dock sikte på att själva handlingen måste vara utförd med mening (dvs själva spottandet). Han behöver därför inte haft uppsåt att kränka dig med spottloskan. Jag har svårt att se varför åklagaren skulle välja att lägga ner åtalet i ditt fall. Det borde, i min mening, inte vara speciellt svårt att styrka att gärningsmannen var medveten om att hans beteende var oönskat. Jag har också svårt att se att det skulle finnas några svårigheter i att bevisa att gärningsmannen utfört själva spottandet med flit. Sammantaget är det därför min mening att det finns anledning att begära omprövning av åklagarens beslut. Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp och önskar dig lycka till. Tveka inte att höra av dig om du har ytterligare frågor. Du kan själv läsa Brottsbalken här: https://lagen.nu/1962:700 Vänligen,
Hampus SabelRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”