Felaktigt utbetald lön

Hej Jag hade ett vikariat som redigerare på ett större tv-bolag från september till december 2011. I mars fick jag hem ett brev från dom att jag har en löneskuld till dom på ca 35000 kr. I brevet stod att löneavdelningen inte fått uppgift om att jag slutat den 4 december utan fortsatt betalat ut full lön i dec och jan. Jag funderade aldrig över att lönerna i dec och jan var för stora då jag jobbat mycket övertid både natt, helg och kväll och även förväntade mig semesterersättning på sista lönen. Företaget skickar aldrig ut lönespecar så det är väldigt svårt att ha koll på vad man ska få ut varje månad. Även med tanke på att man även jobbar kväll/natt/helg och har olika nivåer av övertidstillägg. Jag har tagit emot lönerna i god tro och förbrukat dessa. Måste jag ändå betala tillbaka till företaget?

Lawline svarar

Hej! Det rör sig i förevarande fall om en så kallad “felaktig utbetalning”. Då det saknas uttryckliga lagregler för denna typ av situation regleras den istället genom den allmänna rättsprincipen “condictio indebiti” (återkravsrätt). Huvudregeln vid felaktiga utbetalningar är att betalningen ska gå åter. Det finns dock undantag från denna huvudregel. Enligt det första undantaget ska inte eftergiftsliknande utbetalningar gå åter. Om din förra arbetsgivare medvetet betalat ut lönen under dessa månader är du inte skyldig att betala tillbaka pengarna. Inget i din fråga tyder dock på att så skulle vara fallet. Det andra undantaget innebär att mottagaren kan få behålla ett felaktigt utbetalt belopp förutsatt att denne “inrättat sig i god tro efter betalningen”. Då du fått för hög lön utan att notera detta (god tro) och sedan ordnat din ekonomi därefter bör du, med hänvisning till detta undantag, ha goda förutsättningar att undslippa återbetalning. Jag hoppas att mitt svar kan vara till hjälp och önskar dig lycka till. Med vänlig hälsning, Emil Görrel
Emil GörrelRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”