FrågaÖVRIGTÖvrigt22/04/2012

Brandsäkerhet och brandskyddskontroll

Hur lång tid får gå emellan godkänd brandsyn när det gäller idrottsanläggningar?

Lawline svarar

Hej, Som går att läsa i 2 kapitlet i lagen om skydd för olyckor (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030778.HTM) ansvarar i första hand enskilda för brandsäkerheten i byggnaderna. För vissa byggnader ställs särskilda krav på kontroll av brandsäkerheten med hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av brand. Denna särskilda kontroll innebär att ägaren av byggnaden ska lämna en skriftlig redogörelse för brandskyddet till kommunen (enligt 3 § lag om skydd för olyckor). Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bestämmer vilka byggnader som kraven gäller för. Bland annat räknas samlingslokaler som rymmer mer än 150 personer dit. Kommunen bestämmer vilka tidsfrister som gäller för när redogörelsen ska lämnas in. I den frågan bör Du alltså ta kontakt med Din kommun för att få klarhet. Den brandskyddskontroll som kommunen enligt lag ska företa är begränsad till vissa sorters byggnader. Den gäller främst anläggningar med värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor, köksspisar, ugnar och andra jämförbara eldstäder, lokaleldstäder, och imkanaler (se 3 kapitlet 4 § lag om skydd för olyckor). Hur ofta en brandskyddskontroll ska företas varierar beroende på bl.a. vilken eldningsanläggning det är fråga om och vilket bränsle som används. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som bestämmer tidsfristerna, och Du kan läsa om dem i Statens räddningsverks föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll (SOVFS 2005:9), https://www.msb.se/RS/2001-2005/SRVFS_2005-9.pdf. Exakt vilken tidsfrist som gäller för anläggningen i Din fråga kan jag inte svara på eftersom jag inte vet vilken förbränningsanordning, om någon, som är aktuell. Lycka till! Vänliga hälsningar,
Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?