Felaktig frihetsberövan vid LRV

Skadestånd felaktig frihetsberövan vid lrv?

Lawline svarar

Hej. Med LRV antar jag att det är lagen om rättspsykiatrisk vård som avses. Rätt till ersättning vid felaktig frihetsberövan stadgas det om i lag om ersättning vid frihetsberövande och andra tvångsåtgärder (https://lagen.nu/1998:714). Där framgår bland annat att häktning, fängelsestraff och sluten ungdomsvård medför rätt till ersättning för den frihetsberövade förutsatt att ingreppen på något sätt ansågs som felaktiga. Det stadgas inget specifikt om just rättspsykiatrisk vård. Däremot finns det en generell bestämmelse i lagens 5 § där det framgår att den som har varit berövad friheten till följd av beslut vid myndighetsutövning har rätt till ersättning om det står klart att beslutet vilade på felaktiga grunder och därför var oriktigt. Det är med denna bestämmelse det borde vara möjligt att angripa en felaktig frihetsberövan vid LRV eftersom ett sådant ingrepp anses som myndighetsutövning. Ersättning kan dock vägras alternativt sättas ned om någon av situationerna som framgår i 6 § är aktuella, till exempel om den skadelidandes eget beteende föranledde frihetsberövandet. Visar det sig att ersättning ska lämnas ska den, enligt 7 §, avse utgifter, förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet och lidande. Krav på ersättning i enlighet med lag om ersättning vid frihetsberövande och andra tvångsåtgärder ska framställas till Justitiekanslern (http://www.jk.se). Bästa hälsningar //Johan Wahlbom
Johan WahlbomRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000