FrågaPROCESSRÄTTVittna18/04/2012

Vittnesplikt

Hej! Jag blev kallad till att vittna mot mitt syskon & sa att jag inte ville göra det o det godkändes. Sedan så säger de att jag måste närvara jag sa då att jag inte ville det men då blir jag hämtad av polis. Måste jag närvara mot min vilja, vad kan jag göra?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. I Sverige råder som utgångspunkt en allmän vittnesplikt, vilket innebär att en person är skyldig att vittna i domstol. Det är rätt att du inte behöver vittna mot ditt syskon eftersom det inte finns en skyldighet för närstående att avlägga vittnesmål, det framgår av rättegångsbalken 36 kap. 3 §. Du behöver inte närvara i domstolen eftersom du inte är ett vittne på grund av din närståenderelation till ditt syskon. Med vänliga hälsningar, Samira Kousha
Samira KoushaRådgivare