Vittneskrav och preskription för skuldebrev

Hej. Jag har en god vän som önskat hjälp av mig. För mer än 10 år sedan efter deras skilsmässa så uppstod en situation där hennes ex krävde att hon skulle underteckna ett skuldbrev vilket hon gjorde, detta är dock inte bevittnat eller registrerat någonstans utan bara ett papper. Nu kommer han och kräver pengar samt ränta för detta. Tyvärr har hon påbörjat en avbetalning med 300 kr / månaden i 2 månader. Jag anser att hon ska vägra betala detta. Vad säger lagen? Är ett skuldbrev giltigt som inte är bevittnat. Kan man åberopa preskription när man betalat eller måste man gå till rätten ?

Lawline svarar

Hej, Frågor rörande skuldebrev regleras i skuldebrevslagen (https://lagen.nu/1936:81) . I lagen uppställs inga krav på att ett skuldbrev ska bevittnas för giltighet och således är ett skuldbrev som uppfyller övriga krav giltigt oberoende av om det är bevittnat eller ej. De allmänna reglerna om preskription går att finna i preskriptionslagen(PreskL) (https://lagen.nu/1981:130 ). För vissa fordringar gäller specialregler, men i detta fall verkar de allmänna reglerna vara tillämpliga. Utgångspunkten är att en fordran preskriberas efter 10 år 2§ PreskL om inte ett preskriptionsavbrott utförs, vilket innebär att en ny preskriptionstid börjar löpa från det datum då den preskriptionsavbrytande handlingen utfördes PreskL 6§. De handlingar som innebär att preskriptionen avbryts listas i 5§p1-3 PreskL. I 5§1p PreskL stadgas att en erlagd betalning är en sådan handling som innebär att gäldenären erkänner borgenärens fordring på ett sådant sätt att preskriptionen avbryts. Det verkar alltså tyvärr inte som att din vän kommer kunna hävda preskription för att undvika att betala fordran. MVH
Anna NordlanderRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”