FrågaFAMILJERÄTTBodelning15/04/2012

Husen står skrivna på hustrun - vad gäller vid bodelning?

make har jobbat utomlands i 32år. huset og sommerhuset har ståt skriven på hustrun. vad gäller ved skillsmissa

Lawline svarar

Av 9:1 äktenskapsbalken (ÄktB) följer att bodelning skall ske när ett äktenskap upplöses, såvida inte maknarna enbart äger enskild egendom. Fortsättningsvis presumerar jag att huset och sommarhuset som du ovan nämnt ägs av båda makarna gemensamt, men står skrivna på hustrun. Huvudregeln vid bodelning är likadelning av giftorättsgodset, vilket följer av 11:3 ÄktB. Enskild egendom lämnas således utanför likadelningen och vad som utgör enskild egendom följer av bestämmelsen i ÄktB 7:2. Egendomen är enskild om det t.ex. finns inskrivet i ett äktenskapsförord att så skall vara fallet. Vidare följer av 11:8 ÄktB att den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott. Att maken har arbetat utomlands i 32 år är i princip irrelevant vad gäller bodelningen, men skulle kunna påverka tillämpningen av 11:8 ÄktB och frågan om vem som bäst behöver den gemensamma bostaden. Så länge husen inte är undantagna bodelning genom förbehåll om att de skall vara enskild egendom kommer de att ingå i bodelningen, oberoende att hustrun står skriven som ägare. Jag hoppas att du härmed har fått svar på din fråga. Eftersom informationen som du har uppgivit är något knapphändig kan jag inte redovisa ett utförligare svar. Om du har andra frågor som du undrar över är du givetvis välkommen att ställa dem! Äktenskapsbalken finner du genom att klicka på följande länk: https://lagen.nu/1987:230. Där kan du läsa vidare om vad som gäller vid bodelning. Vänligen,
Azra SkorupanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000