FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt31/10/2006

Preskriptionstid för rattfylleri & grovt rattfylleri

Vad är preskriptionstiden för grovt rattfylleri och drograttfylla?

Lawline svarar

Hej, Preskriptionstiden för olika brott beror på hur grovt brottet är. Detta regleras i Brottsbalkens 35 kap 1 § som du hittar http://www.lagen.nu/1962:700#K35. Av lagtexten framgår det bland annat att preskriptionstiden är fem år, om svåraste straffet är mer än ett, men ej mer än två, års fängelse. I 4 § i lagen om straff för vissa trafikbrott som du hittar http://www.lagen.nu/1951:649 anges att den som för ett motordrivet fordon eller en spårvagn efter att ha intagit narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64) i så stor mängd att det under eller efter färden finns något narkotiskt ämne kvar i blodet, skall dömas för rattfylleri. I 4a § anges sedan att för grovt rattfylleri (d.v.s. även för grova fall då den påverkade brukat narkotika) skall föraren dömas till fängelse i högst 2 år. Eftersom det högsta straffet är mer än ett år, men inte mer än 2 år är alltså preskriptionstiden för grovt rattfylleri fem år. För rattfylleri som ej är grovt (inklusive de fall där narkotika brukats men brottet ej ansetts grovt) är straffet böter eller fängelse i högst sex månader. Prekriptionstiden är då ett år.
Ingela HöggrenRådgivare