Polisanmälan

FRÅGA
jag har blivit polisanmäld och hade ett förhör men de som polisanmäld mig har berrättat om till massa folk om handelse , kan de göra det?
SVAR
Hej,

Som jag förstår det har de som polisanmält dig för en händelse även berättat om denna händelse för personer i deras omgivnig. Huruvida detta skulle kunna vara olagligt är svårt att avgöra givet de knapphändiga förutsättningarna i din fråga. Det brott som eventuellt kan aktualiseras är ett av de s.k. ärekränkningsbrotten i 5 kap. Brottsbalken (här).

I detta fall skulle det kunna röra sig om förtal, 5 kap. 1 § BrB. Rekvisiten för förtal är att någon utepekat dig som klandervärd i ditt levnadssätt eller lämnat uppgift som är ägnad att utsätta dig för andras missaktning. Det skall röra sig om en s.k. faktauppgift, alltså inte att någon tycker att du är på ett visst sätt utan snarare att någonting har hänt/du har gjort någonting. Det är dock inte förtal om de som polisanmälde dig var tvungna att berätta om händelsen eller om det får anses som försvarligt att de lämnade uppgifterna. I bedömningen huruvida någonting är försvarligt tas hänsyn till om uppgifterna är sanna och om det finns skälig grund till att lämna uppgifterna.

För att det skall röra sig om förolämpning enligt 3 § samma kapitel krävs att uppgifterna riktats mot dig personligen snarare än till omgivningen.

Det är svårt att med framgång göra gällande ärekränkningsbrott i rätten med anledning av att kriminalisering av t.ex. förtal innebär en stark inskränkning av yttrandefriheten. Känner du dock att dessa människors påståenden är grundlösa samt skadar ditt anseende och framställer dig i dålig dager, kan det vara värt att föra talan.

Mvh,
Charley Nyström Tesch
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1215)
2021-06-07 Får man kalla polisen för "byling"?
2021-06-03 Får arbetsgivare yppa personliga uppgifter till anhöriga om anställda?
2021-06-03 Förtal i bok och podcast?
2021-05-31 Preskriptionstiden för grovt förtal

Alla besvarade frågor (93062)