FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB11/04/2012

Angående hemfridsbrott av före detta make i bostad, som tidigare varit gemensam

Har ex-maka/make rätt att komma in i tidigare gemnensam bostad för att hämta saker som delats upp efter en skilsmässa? Eller kan de tilldelade sakerna överlämnas utanför bostaden? Bodelning har skrivits under och parterna är skilda. Om partnen går in i huset utan lov kan det klassas som hemfridsbrott?

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga. En mycket snarlik fråga har nyligen besvarats och jag hänvisar därför till den. Länk till frågan: http://lawline.se/answers/13629. Enligt 4 kap. 6 § första stycket brottsbalken (BrB) döms för hemfridsbrott den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg. Om två personer har gemensam bostad kan inte den ena begå hemfridsbrott genom att mot den andras vilja intränga eller kvarstanna i bostaden. Av det sagda följer att en före detta make mycket väl kan göra sig skyldig till hemfridsbrott i en tidigare, med den andra maken gemensam, bostad, under förutsättning att bostaden inte längre är gemensam. Med vänlig hälsning,
Rikard WahlströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?