FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB08/04/2012

Hemfridsbrott när före detta man intränger i bostad, som tidigare varit gemensam?

Hej! Min ex-man träffade en annan kvinna och flyttade ut ur det gemensamma huset, gjorde en tillfällig adressändring. Jag bor kvar med vårt underåriga barn. Är ensam om att försöka sälja huset och har alla kontakter med bank, revisor, mäklare mm. Han har barnet varannan helg, men sist hade det gått en månad. Han kom till huset före överenskommen tid, stod utanför när jag kom dit med barnet. Han hade då redan varit inne (har nycklar) och dörren var olåst. Han svarade på min fråga att jag inte hade med att att göra vad han gjort. Jag sa att han måste respektera vår hemfrid. Han hävdar att han äger huset, är folkbokförd där och kan göra som han vill. Han skrattade åt mina protester mot kränkningen. Han gick sedan in i huset igen, tog tvboxer-kortet och behöll det i ett dygn (jag har betalat för både min användning och hans extrakort tom juli). Han krävde även att få tillbaks sin gamla mobil sem jag använt ett tag, annars kunde han polisanmäla mig. Den fick han efter jag tagit ut sim-kortet, lämnade tillbaks den också efter ett dygn. Allt hände framför ögonen på barnet som väntat en månad på att få träffa honom. Jag upplevde det hela oerhört kränkande. Min fråga är om detta räknas som hemfridsbrott? Vad är i så fall tänkbart straff?

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga. Enligt 4 kap. 6 § första stycket brottsbalken (BrB) döms för hemfridsbrott den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg. Den brottsliga handlingen består således i att olovligen intränga eller kvarstanna i någon annans bostad. Om två personer har gemensam bostad kan inte den ena begå hemfridsbrott genom att mot den andras vilja intränga eller kvarstanna i bostaden. Av din fråga uppfattar jag det så, att du och din före detta man inte längre har gemensam bostad i huset, trots att han fortfarande har nycklar till detsamma. Din man kan således göra sig skyldig till hemfridsbrott i detta avseende. Nästa fråga blir då om han i detta fall har gjort det. Det ska dock påpekas att frågan, om din före detta man fortfarande kan anses ha sin bostad i huset inte på något sätt är klarlagd. Detta är ytterst föremål för domstol att avgöra. Enligt nu föreliggande fakta blir min bedömning dock att din före detta man inte kan anses ha sin bostad i det ifrågavarande huset. Eftersom din före detta man olovligen, dvs. utan ditt tillstånd, inträngt i huset under en inte obetydlig tidsrymd har han gjort sig skyldig till hemfridsbrott. Påföljden för hemfridsbrott av normalgraden är böter. För hemfridsbrott, grovt brott, enligt 4 kap. 6 § tredje stycket BrB är straffet fängelse i högst två år. I lagtexten har inte några anvisningar om när brottet bör anses som grovt lämnas. Härvid ska dock beaktas om den som olovligen inträngt eller kvarstannat haft s.k. ont uppsåt, exempelvisa att våldföra någon. Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 1990 s. 315 uttalat att ett hemfridsbrott som skett genom inbrott typiskt sett bör bedömas som grovt. I detta fall saknas anledning att bedöma brottet som grovt. Straffet kommer därmed att stanna vid böter. Jag vill än en gång understryka att det ytterst är upp till domstol att bedöma denna fråga. Vill du gå vidare med detta ärende råder jag dig att kontakta polis. Jag hoppas detta besvarade dina funderingar. Annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor. Med vänlig hälsning,
Rikard WahlströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?