Underhållsskyldighet

2012-04-07 i Underhåll
FRÅGA
hej..om man har noll i inkomst måste man ändå betala underhåll för ett barn på 11 år?mvh
SVAR
Enligt Föräldrarbalken 7 kapitlet 1 § 1 stycket är föräldrar skyldiga att ansvara för barnets underhåll. Vid beräkning av bidragets storlek ska man dels ta hänsyn till barnets behov och dels till föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga.

Enligt Föräldrarbalken 7 kapitlet 1 § 2 stycket är huvudregeln att föräldrarna ska ansvara för barnets underhåll upp till dess barnet fyllt 18 år.

För att korrekt kunna räkna ut din betalningsskyldighet behövs mer uppgifter än de du angivit (till exempel om du får någon form av bidrag, om du bor stadigvarande med barnet med mera). Istället för att du ska behöva återkomma till oss på Lawline hänvisar jag dig till Försäkringskassans hemsida där du kan räkna ut din betalningsskyldighet (hemsidan kan även ge bra svar på fler frågor rörande underhållsbidrag):

http://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/separerar/underhallsbidrag

Bästa hälsningar

//Johan Wahlbom
Johan Wahlbom
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1105)
2022-01-16 I vilken utsträckning får föräldrar bestämma över sina barn?
2022-01-13 Kan man begära mer i underhåll?
2022-01-05 Kan man åläggas underhållsskyldighet för sitt barn retroaktivt?
2022-01-05 Finns det någon underhållsskyldighet för sambor?

Alla besvarade frågor (98481)