FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt19/10/2006

Vad krävs för att man ska göra sig skyldig till förtal?

En person har lurat mig på 50000 kr. Bevis finns i form av brev, där personen hotar mig, "erkänner" saker som först förnekats; att personen inte håller vad avtalats. Denna person undanhåller information och kommer med falska anklagelser om att jag utfört brottslig handling. Jag frågade personen om han uppenbarligen lurade mig, och sa att jag skulle kontakta juridiskt ombud, för att jag inte tycker att det är okej att lura någon. Då hotade han mig med att anmäla mig för förtal. Är detta förtal?

Lawline svarar

För att göra sig skyldig till brottet förtal krävs enligt 5 kap 1 § brottsbalken att man pekar ut en annan person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på något sätt sprider uppgifter om personen för att utsätta denne för andras missaktning. Om man var skyldig att uttala sig, och kan visa att de lämnade uppgifterna stämmer blir man dock inte bli skyldig enligt ovan. Att ta kontakt med ett juridiskt ombud för att man anser att man blivit lurad och felaktigt anklagad för att vara brottslig torde mot bakgrund av detta alltså inte vara förtal. Att hävda att det skulle vara det verkar bara som ett deperat försök att hindra dig från att söka juridisk hjälp. Eftersom frågan inte innehåller någon detaljerad information kan jag inte spekulera i, eller uttala mig om, huruvida personen du berättar om har utsatt dig för någon brottslig handling, eller hur du ska gå till väga för att få tillbaka dina pengar. Jag råder dig därför att, precis som du tänkt göra, vända dig till en yrkesverksam jurist för vidare vägledning i din situation. Du begår som sagt inget brott genom att göra det.
Sara EdströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo