FrågaFAMILJERÄTTAdoption06/04/2012

Arvsrättsliga konsekvenser vid adoption

Jag är uppvuxen med min mamma och styvfar. Om min styvfar adopterar mig, hur blir det då med arvet från min mamma? Ärver jag båda?

Lawline svarar

Hej, Föräldrabalken stadgar i 4 kap. 8 § ( https://lagen.nu/1949:381#K4P8S1 ) att ett adoptivbarn ska ses som adoptantens barn, med andra ord likställs ett adoptivbarn med ett biologiskt barn. Är din mor och styvfar inte gifta (eller har registrerat partnerskap) kommer din styvfar ensam att ses som din förälder, och du ärver då bara honom. Om de är gifta ses du i stället som deras gemensamma barn och du kommer ärva från dem båda. I det läget tillfaller dock din del i arvet i första hand den efterlevande maken, först när de båda avlidit ärver du. Genom adoptionen förlorar du din rätt till ett eventuellt arv från din biologiska far. Om du däremot inte adopteras ärver du direkt från din mor. Arvet från såväl din mor som din styvfar kan såklart även fördelas via ett testamente. Med vänliga hälsningar
Jimmy LyttbackaRådgivare