Resekostnader vid umgänge

2012-04-06 i Underhåll
FRÅGA
Hej! Mina barns mamma har flyttat 15 mil bort med barnen. Jag gick med på det. Hon hävdar att jag skall köra för att hämta dem. Det blir ju 60 mil per umgängeshelg. Vilket är en betydande kostnad. Stämmer hennes påstående? Tycker ju att det låter underligt då hon valde att flytta. Tack på förhand!
SVAR
Hej!

Tack för din fråga.

När det gäller frågan om resekostnader när barnen bor tillsammans med den ena föräldern finns det en bestämmelse i 6 kap. 15 b § föräldrabalken som reglerar detta. Bestämmelsen stadgar att om barnen bor med endast en förälder ska den föräldern ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnens behov av umgänge med den andra föräldern. Det skall ske efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter.

Bedömningen ska göras efter vad som är skäligt, vilket innebär att kostnader som är av någon betydelse ska räknas. I allmänhet gäller att den förälder som barnen bor tillsammans med ska vara skyldig att ta del i resekostnaderna när det gäller långa avstånd. Det brukar vara när avståndet är längre än 10 mil. I ditt fall är avståndet 15 mil. Det innebär att barnens mamma borde ta del i resekostnaderna vid detta avstånd.

En förälder som saknar förmåga att bidra till resekostnaderna är inte skyldig att göra det. Bedömningen kan även göras annorlunda med hänsyn till exempelvis möjligheten att använda månadskort och antalet umgängesresor som ska göras.

Med vänliga hälsningar,
Samira Kousha

Samira Kousha
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1105)
2022-01-16 I vilken utsträckning får föräldrar bestämma över sina barn?
2022-01-13 Kan man begära mer i underhåll?
2022-01-05 Kan man åläggas underhållsskyldighet för sitt barn retroaktivt?
2022-01-05 Finns det någon underhållsskyldighet för sambor?

Alla besvarade frågor (98541)