FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll06/04/2012

Resekostnader vid umgänge

Hej! Mina barns mamma har flyttat 15 mil bort med barnen. Jag gick med på det. Hon hävdar att jag skall köra för att hämta dem. Det blir ju 60 mil per umgängeshelg. Vilket är en betydande kostnad. Stämmer hennes påstående? Tycker ju att det låter underligt då hon valde att flytta. Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. När det gäller frågan om resekostnader när barnen bor tillsammans med den ena föräldern finns det en bestämmelse i 6 kap. 15 b § föräldrabalken som reglerar detta. Bestämmelsen stadgar att om barnen bor med endast en förälder ska den föräldern ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnens behov av umgänge med den andra föräldern. Det skall ske efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter. Bedömningen ska göras efter vad som är skäligt, vilket innebär att kostnader som är av någon betydelse ska räknas. I allmänhet gäller att den förälder som barnen bor tillsammans med ska vara skyldig att ta del i resekostnaderna när det gäller långa avstånd. Det brukar vara när avståndet är längre än 10 mil. I ditt fall är avståndet 15 mil. Det innebär att barnens mamma borde ta del i resekostnaderna vid detta avstånd. En förälder som saknar förmåga att bidra till resekostnaderna är inte skyldig att göra det. Bedömningen kan även göras annorlunda med hänsyn till exempelvis möjligheten att använda månadskort och antalet umgängesresor som ska göras. Med vänliga hälsningar, Samira Kousha
Samira KoushaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000